Corfu & Ionian  Information

KYKLOS DESIGN

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ
είναι το μεγαλύτερο και το πιο ορεινό από τα Ιόνια νησιά. Ο Αίνος (1626 μ.) είναι το υψηλότερο βουνό  στο Ιόνιο, με άλλες έξι κορυφές που είναι πάνω από 1.000 μέτρα. Τα πεύκα που αναπτύσσονται σε αυτές είναι μοναδικά στην Κεφαλονιά. Ενώ το νησί είναι μεγαλύτερο από την Κέρκυρα, έχει λιγότερους κατοίκους και είναι ένα υπέροχο μέρος για διακοπές για όσους θέλουν να ξεφύγουν από την καθημερινότητα. Υπάρχουν πολλά δημοφιλή τουριστικά θέρετρα όπως η Λάσση και η Σκάλα που διαθέτουν καλές παραλίες και τουριστικές εγκαταστάσεις, αλλά υπάρχουν και άλλα μέρη της Κεφαλονιάς με σχετικά ανέγγιχτους και παρθένους κόλπους και όρμους για να εξερευνήσετε - μεταξύ των οποίων και οι διάσημες παραλίες στο Μύρτο και  στο Πετάνι. Υπάρχουν επίσης μουσεία και ένας βοτανικός κήπος στο Αργοστόλι. Το νησί έχει μουσική παράδοση και καλλιεργεί ένα από τα καλύτερα σταφύλια κρασιού στην Ελλάδα. Η Κεφαλονιά έχει πολλά ενδιαφέροντα ιστορικά μνημεία, όπως μυκηναϊκά  απομειναρια κοντά στον Πόρο και τα υπολείμματα από τις τέσσερις αρχαίες ελληνικές πόλεις που κάποτε υπήρχαν στο νησί.

Η Κεφαλονιά έχει συναρπαστικούς γεωλογικούς σχηματισμούς, συμπεριλαμβανομένων καταβόθρες κοντά στο Αργοστόλι και σπηλιές κοντά στην λίμνη της Σάμης. Υπάρχουν επίσης πολλές ευκαιρίες για να δείτε άγρια ​​ζωή συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων χελωνών καρέτα-καρέτα στον Νότο και μια μεγάλη ποικιλία των πουλιών σε πολλούς υγρότοπους του νησιού. Υπάρχουν ιστιοπλοΐα λιμάνια στο Φισκάρδο, Άγ.Ευφημία και Σάμη.  Οι δύο πόλεις  το Αργοστόλι και ο Πόρος έχουν δρομολόγια προς την ηπειρωτική χώρα..

KEFALONIA 

is the largest and the most mountainous of the Ionian Islands. Mnt. Ainos (1,626m) is the highest in the Ionian but six other peaks reach over 1,000 metres. The pine trees growing on them are unique to Kefalonia. Whilst the island is larger than Corfu, it has fewer inhabitants and is thus a wonderful holiday place for those seeking to get away from it all. There are several popular holiday resorts such as Lassi and Skala which feature good beaches and all the normal tourist facilities but there are other parts of Kefalonia with relatively untouched and pristine bays and coves to explore - among them the famous beaches at Myrtos and Petani. There are also museums and a botanical garden in Argostoli - the island has a fine musical tradition and grows one of the best wine grapes in Greece. Kefalonia has many interesting historical sites including Mycenean remains near Poros and the remains of the four ancient Greek cities that once existed on the island. Kefalonia has some fascinating geological formations including swallow holes near Argostoli and caves and a cave lake near Sami. There are also many opportunities to see wild life including loggerhead sea turtles in the south and a large variety of birds in the island's many wetlands. There are sailing harbours at Fiskardo, Ag. Efimia and Sami and both Argostoli and Poros have ferry connections to the mainland. 


КЕФАЛОНЬЯ
Это самый большой и самый гористый из Ионических островов. Энос (1626 м) – это самая высокая гора Ионического моря с шестью вершинами более 1000 метров высотой.  Сосны, растущие здесь, уникальны. Хотя остров больше Корфу, население здесь меньше, это прекрасное место для отдыха для тех, кто хочет сбежать от рутины. Здесь есть многочисленные курорты, такие как Ласси и Скала с хорошими пляжами и инфраструктурой, но есть и другие места на Кефалонье с девственными бухтами, среди которых – пляжи в Мирто и Петани. Здесь также есть музеи и ботанический сад в Аргостоли.

На острове есть свои музыкальные традиции, здесь выращиваются лучшие винные сорта винограда в Греции. На Кефалонье есть много интересных исторических памятников, например, микенские развалины рядом с Поросом и останки четырех древнегреческих городов, которые когда-то были на Кефалонье. На Кефалонье есть несколько впечатляющих геологических явлений, включая  водовороты рядом с Аргостоли и пещеры рядом с озером Сами. Также есть много возможностей увидеть диких животных, среди которых черепахи карета-карета на юге и большое разнообразие птиц в многочисленных водных биотопах острова. В Фискардо, Св. Евфимия и Сами есть пристани для парусников. Из обоих городов, Аргостоли и Пороса, осуществляются маршруты на материковую часть Греции…  

tzogia.jpg SPATHI KEFALLONIA.jpg

Kyklosdesign ©

Corfu & Ionian

Information

Great Explorations   |   Taste   |   Eating out, entertainment and Clubbing   |   Beaches   |   Museums   |   Religious tourism   |   Things to do

Recipes

Great Explorations   |  Taste  |   Eating out, entertainment and Clubbing   |   Beaches   |   Museums   |   Religious tourism   |   Things to do

Home Corfu Kefalonia Epirus Other areas Useful info About us Contact